Το Ινστιτούτο Συμπεριφορικής Ιατρικής και Ψυχοθεραπείας στεγάζεται στο STRESS CENTER Θεσσαλονίκης και προσφέρει ένα πολυδιάστατο και πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την επίβλεψη, μετεκπαίδευση, εξειδίκευση, και πιστοποίηση επαγγελματιών υγείας σε θέματα συμπεριφορικής ιατρικής, ψυχοθεραπείας και γενική προαγωγή υγείας

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Το Ινστιτούτο Συμπεριφορικής Ιατρικής και Ψυχοθεραπείας (αστική, μη κερδοσκοπική εταιρεία) στεγάζεται στο STRESS CENTER Θεσσαλονίκης και προσφέρει ένα πολυδιάστατο και πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την μετεκπαίδευση, εξειδίκευση, και πιστοποίηση επαγγελματιών υγείας σε θέματα σχετιζόμενα με τεχνικές διαχείρισης του στρες, συμπεριφορικές και ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις και άλλα θέματα ψυχικής υγείας μέσω σεμιναρίων, εργαστηρίων, συνεδρίων, retreats και κύκλων πιστοποιημένης κατάρτισης. Το Ινστιτούτο αποσκοπεί στην προβολή, ενημέρωση και προώθηση νέων επιστημονικών μεθόδων της ιατρικής επιστήμης και της ψυχολογίας και την εφαρμογή τους στην ψυχιατρική, την ψυχοθεραπεία, την ψυχοσωματική, τη συμπεριφορική ιατρική και σε παρεμφερείς ειδικότητες και θεματικά πεδία ψυχικής και ψυχοσωματικής υγείας σε επαγγελματίες υγείας αλλά και το γενικό κοινό.

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Ξεκινήστε την εξειδίκευσή σας στη διαχείριση του στρες και παρεμφερή πεδία ενδιαφέροντος μέσω πιστοποιημένων κύκλων σεμιναρίων και εργαστηρίων

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Το Ινστιτούτο μας προσφέρει θεωρητική εμβάθυνση σε εξειδικευμένα πεδία της ψυχοθεραπείας μέσω κύκλων σεμιναρίων από αναγνωρισμένους συναδέλφους

ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Το Ινστιτούτο μας προσφέρει τη δυνατότητα επίβλεψης και βελτίωσης της θεραπευτικής σχέσης μέσα από βιωματικές ομάδες με έμπειρους συντονιστές

ΓΕΡΜΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Μη κερδοσκοπικό, Γερμανο-Ελληνικό Επιστημονικό Σωματείο με έτος ίδρυσης 2016 και έδρα τη Θεσσαλονίκη

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ - ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ