ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ξεκινήστε τη μετεκπαίδευσή σας στο Ινστιτούτο Συμπεριφορικής Ιατρικής και Ψυχοθεραπείας

INTEGRATIVE COGNITIVE-BEHAVIORAL THERAPY
(i-CBT)

Πιστοποιημένο, online πρόγραμμα 48 ωρών εκμάθησης βασικών αρχών και τεχνικών της Ολιστικής Γνωστικής-Συμπεριφορικής Θεραπείας

MOTIVATIONAL INTERVIEWING
Α' + Β' Κύκλος

Πιστοποιημένο βιωματικό πρόγραμμα 30 ωρών εκμάθησης βασικών αρχών και τεχνικών της Κινητοποιητικής Συνέντευξης