ΓΕΡΜΑΝΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Μη κερδοσκοπικό, Γερμανο-Ελληνικό Επιστημονικό Σωματείο με έτος ίδρυσης 2016 και έδρα τη Θεσσαλονίκη

ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΣΤΟΧΟΙ

Η Γερμανο-Ελληνική Εταιρεία Ψυχιατρικής και Ψυχοθεραπείας (γερμ. Deutsch-Griechische Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie) ιδρύθηκε το 2016 με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ως μία ανεξάρτητη επιστημονική εταιρεία με μέλη γερμανόφωνους (δηλ. Γερμανούς, Αυστριακούς, Ελβετούς) και Έλληνες ψυχιάτρους και ψυχοθεραπευτές. Οι σκοποί της Εταιρείας είναι κοινωφελείς και μη κερδοσκοπικοί. Ειδικότερα, η Εταιρεία, ακολουθώντας τις επιταγές της επιστήμης και με στόχο την πρόοδο και εξέλιξη του επιστημονικού τομέα της Ψυχιατρικής, Ψυχοθεραπείας και συγγενών Νευροεπιστημών, έχει ως σκοπό να προωθεί:
i) Την οικοδόμηση ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ Ελλήνων και Γερμανών επιστημόνων.
ii)  Την ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων και εμπειριών.
iii) Τον συντονισμό και προγραμματισμό για τη διενέργεια επιστημονικών προγραμμάτων, ερευνών και αιτήσεων.
iv) Την έκδοση επιστημονικών ανακοινώσεων και συγγραφή παντός τύπου άρθρων και κειμένων.
v) Τη διοργάνωση και υποστήριξη εκπαιδευτικών και μετεκπαιδευτικών state-of-the-art δραστηριοτήτων παντός είδους στην Ελλάδα, τη Γερμανία, αλλά και διεθνώς.
v) Την προβολή της επιστημονικής δραστηριότητας Ελλήνων και Γερμανών επιστημόνων διεθνώς και την ενίσχυση της ενεργής συμμετοχής τους σε συναφή κοινά προγράμματα.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Η Εταιρεία επιδιώκει την επίτευξη των σκοπών της με κάθε νόμιμο μέσο, ενδεικτικά με :
i) Τη συμμετοχή και διοργάνωση ημερίδων, συμποσίων, σεμιναρίων και συνεδρίων.
ii) Τη συνεργασία με άλλες επιστημονικές εταιρείες καθώς και με άλλους επιστημονικούς οργανισμούς και φορείς εσωτερικού και εξωτερικού.
iii) Την εξειδικευμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη καθοδήγηση μεμονωμένων ατόμων (ιδιαίτερα νέων επιστημόνων), ιατρικών Εταιρειών, Ινστιτούτων, Οργανισμών και Υπηρεσιών μέσω ενός προγράμματος mentoring.
iv) Την υποστήριξη της κινητικότητας επιστημόνων μέσω της διοργάνωσης εκπαιδευτικών επισκέψεων και ανταλλαγών,
v) Οι σκοποί του Σωματείου επιδιώκονται και με άλλες δραστηριότητες και άλλα συναφή μέσα που κρίνονται αναγκαία και αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση. Τα μέλη δεν προσπορίζονται τα έσοδα του Σωματείου. Αυτά χρησιμοποιούνται είτε για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων του είτε αναλίσκονται σε χορηγίες βραβείων, υποτροφιών κλπ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Prof. Dr. med. Agorastos Agorastos, MSc (Chair)

Psychiatrist – Psychotherapist
II. University Dpt. of Psychiatry, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

Prof. Dr. med. Christian Otte
(Co-Chair)

Psychiatrist – Psychotherapist
Vice-Chair, Dpt. of Psychiatry, Charite University Medical Center Berlin, Germany

Priv.-Doz. Dr. med. Cüneyt Demiralay (Secretary)

Psychiatrist – Psychotherapist
Dept. Head, Oberberg Dayclinic Hamburg

Prof. em. Dr. med. Klaus Wiedemann (Treasurer)

Psychiatrist
frm. Vice-Chair, Dpt. of Psychiatry, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Germany

Prof. Dr. med. Christian Huber
(Board Member)

Psychiatrist – Psychotherapist
Vice-Chair, Dpt. of Psychiatry, University of Basel, Switzerland

Dr. med. Evangelos Karamatskos
(Board Member)

Psychiatrist – Psychotherapist
Head of Unit, Dpt. of Psychiatry, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Germany

Prof. Dr. phil. Stefen Moritz
(Member)

Psychologist – Psychotherapist
Chair, Dept. of Clinical Neuropsychology, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Germany

Prof. Dr. phil. Lena Jelinek
(Member)

Psychologist – Psychotherapist
Co-Chair, Dept. of Clinical Neuropsychology, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Germany

Prof. Dr. med. Christian Haasen
(Member)

Psychiatrist – Psychotherapist
University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Germany

Dr. med. Holger Jahn
(Member)

Psychiatrist
Dept. Head, AMEOS Clinics Heiligenhafen, Germany

Priv.-Doz. Dr. med. Daniel Schöttle (Member)

Psychiatrist – Psychotherapist
Dept. Head, Asklepius Klinikum, Hamburg

Dr. med. Alexandra Bussopulos-Orpin (Member)

Psychiatrist – Psychotherapist
Head of Unit, Dpt. of Psychiatry, ev. Clinic Alsterdorf, Hamburg, Germany

Dr. rer. nat. Sotirios Amillis
(Member)

Molecular Biologist
Dept. of Biology, National and Kapodestrian University of Athens, Greece

Dipl.- Psych. Anna Sure
(Member)

Psychologist – Psychotherapist
Oberberg Dayclinic Hamburg

Dipl.-Psych. Janine Borowski
(Member)

Psychologist – Psychotherapist
Dpt. of Psychiatry, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Germany

Dr. phil. Dipl.-Psych. Hanna Krause (Member)

Psychologist – Psychotherapist
Dept. of Psychiatry, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Germany

Dr. med. Kostas Patas
(Member)

Immunologist
Dept. of Biopathology and Laboratory Medicine, Eginition Hospital, Athens, Greece