ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ομάδες επίβλεψης, εξέλιξης θεραπευτικών δεξιοτήτων και βελτίωσης της κατανόησης της θεραπευτικής σχέσης

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΤ.-ΣΥΜΠΕΡΙΦ. ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ομαδική συμβουλευτική εποπτεία περιστατικών στην Γνωστική-Συμπεριφορική Θεραπεία με στόχο την συναδελφική ανταλλαγή, εκπαίδευση και καθοδήγηση από έμπειρους επόπτες  

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

Ομαδικό βιωματικό εργαστήριο συναδέλφων με ενεργά περιστατικά με εστίαση στην σχέση θεραπευτή-θεραπευόμενου και μελέτη πτυχών της θεραπευτικής διαδικασίας μέσα από αφηγήσεις περιστατικών και ανάλυσης των ομαδικών δυναμικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΩΡΑ ΘΕΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ