ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Η θεραπευτική σχέση αποτελεί τον χώρο και την ουσία της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας, το μέσο διά του οποίου οι θεραπευόμενοι αλλάζουν και βλέπει την αλλαγή να συντελείται. Επίσης, αποτελεί αντίστοιχα και τον χώρο μέσα στον οποίο αλλάζει και ο ίδιος ο θεραπευτής, καθώς ο εαυτός του γίνεται εργαλείο της θεραπείας.
Η ομάδα διερεύνησης θεραπευτικών σχέσεων αποτελεί ομαδικό βιωματικό εργαστήριο, στο οποίο γίνεται εστιασμός στην σχέση θεραπευτή-θεραπευόμενου. Η ομάδα θα μελετήσει πτυχές της σχέσης μέσα από αφηγήσεις περιστατικών και ανάλυσης των ομαδικών δυναμικών στο εδώ και τώρα της ομάδας. Η προσέγγιση της ομάδας αντλεί την τεχνική της μέσα από το θεωρητικό υπόβαθρο πολλαπλών ψυχοθεραπευτικών κατευθύνσεων, με κύριο εστιασμό στις ομάδες Balint, σε συνδυασμό με την διαπροσωπική ομαδική θεραπεία του Yalom. Στόχος είναι η καλύτερη επίγνωση του τρόπου με τον οποίο οι θεραπευτές κάνουν σχέσεις, καθώς και η βελτίωση της ικανότητάς τους να σχετίζονται αμοιβαία με θεραπευόμενους.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Απευθύνεται σε απόφοιτους σχολών ψυχολογίας, ειδικευόμενους ιατρούς και ειδικούς ψυχιάτρους που είναι εκπαιδευμένοι ή εκπαιδευόμενοι σε οποιασδήποτε ψυχοθεραπευτική κατεύθυνση.

Είναι απαιτούμενο οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθούν ενεργά περιστατικά, τα οποία θα αποτελούν και μέρος του υλικού της ομάδας. Δεν είναι απαιτούμενο τα περιστατικά αυτά να βρίσκονται σε ψυχοθεραπεία (π.χ. μπορεί να αφορά και ασθενείς σε νοσηλεία).

Η ομάδα είναι βιωματική, ως εκ τούτου αναμένεται από τους συμμετέχοντες να μπορούν να μιλούν για τα συναισθήματά τους (χωρίς την ανάγκη αποκάλυψης αυτοβιογραφικών πληροφοριών).

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ:
Κατά διαθεσιμότητα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
6-9 μήνες

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
Δια ζώσης / διαδικτυακά

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:
8 (δια ζώσης) έως και 12 (διαδικτυακά)

ΤΥΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
Μετεκπαιδευτικό Εργαστήριο Επίβλεψης

ΚΟΣΤΟΣ:
30€/Συνάντηση

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ:
Μίλτος Βασιλειάδης, Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής, Πιστοποιημένος Ομαδικός Θεραπευτής AGPA

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΩΡΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΜΑΣ