Βασίλειος Γ. Μπούτλας

MD, MSc, CCΑT
Ψυχίατρος – Ψυχοθεραπευτής
Εκπαίδευση στη Γνωστ.-Συμπερ. και Ομαδική Ψυχοθεραπεία
Πιστοποιημένος στη Γνωστική Αναλυτική Ψυχοθεραπεία

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο κ. Μπούτλας είναι απόφοιτος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.). Ολοκλήρωσε την ειδίκευση του στην Ψυχιατρική και Ψυχοθεραπεία στην Β’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει λάβει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτικές τεχνικές διαφόρων κατευθύνσεων (Γνωστική Αναλυτική, Γνωστική Συμπεριφορική, Ψυχοδυναμική, Συστημική, Ομαδική) τις οποίες χρησιμοποιεί συνθετικά. Έλαβε Μεταπτυχιακό Τίτλο Εκπαίδευσης στον τομέα της Ψυχικής Υγείας από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και μετεκπαιδεύτηκε στον τομέα της Ψυχοπαθολογίας στην Α’ Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Γνωστικός Αναλυτικός Ψυχοθεραπευτής, πιστοποιημένος από την Πανελλήνια Εταιρεία Γνωστικής Αναλυτικής Ψυχοθεραπείας. Έχει εκπαιδευτεί επίσης στη Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία στην Ελληνική Εταιρεία Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας. Είναι μέλος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας και συμμετέχει στη λειτουργία του Ιατρείου Ανθεκτικής Κατάθλιψης της Β’ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής ΑΠΘ. Αντικείμενα ειδικού κλινικού ενδιαφέροντος αποτελούν οι αγχώδεις και καταθλιπτικές διαταραχές, η διαχείριση του στρες και η ιατρική του τρόπου ζωής (lifestyle medicine). Ο κ. Μπούτλας συνεργάζεται με το STRESS CENTER ως ατομικός και ομαδικός ψυχοθεραπευτής και εισηγητής μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων.

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ