ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ MOTIVATIONAL INTERVIEWING

ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

MOTIVATIONAL INTERVIEWING

Η Κινητοποιητική Συνέντευξη είναι μια ανθρωποκεντρική, ψυχοθεραπευτική μέθοδος με κύρια εφαρμογή στις εξαρτήσεις και στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, αλλά και στις ψυχιατρικές διαταραχές, στην ενίσχυση συμμόρφωσης στην θεραπεία (κυρίως χρόνια νοσήματα) και σε διάφορα άλλα πλαίσια (εφήβους, οικογένειες, ομαδική θεραπεία). Η φιλοσοφία και το πνεύμα της μεθόδου προωθούν τη διεργασία της αλλαγής, την προσωπική κινητοποίηση και τη δέσμευση για ένα συγκεκριμένο στόχο. Η Κινητοποιητική Συνέντευξη βοηθάει τον θεραπευόμενο να διερευνήσει και να ξεπεράσει την αμφιθυμία του, και να ενισχύσει την απόφασή του για αλλαγή δημιουργώντας κλίμα εμπιστοσύνης, κατανόησης και σεβασμού, αυξάνοντας την πίστη στις ικανότητές του (αυτό-αποτελεσματικότητα), αποφεύγοντας την εμπλοκή σε επιχειρηματολογία και την αντιπαράθεση (συμπόρευση με την αντίσταση) και εκμαιεύοντας γλώσσα αλλαγής. Ο ρόλος του θεραπευτή είναι να στηρίξει τον θεραπευόμενο σε όποια επιλογή και αν κάνει καθοδηγώντας τον και προσφέροντας του τις απαραίτητες πληροφορίες για το κατάλληλο σχέδιο αλλαγής. Η Κινητοποιητική Συνέντευξη εφαρμόζεται ως αυτόνομη θεραπεία ή συνδυάζεται άριστα ως εισαγωγή, παράλληλα ή ενσωματωμένη με άλλες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις δηλ. ως βραχεία παρέμβαση ή συνεχής εφαρμογή σε μακροχρόνια θεραπευτικά πλαίσια.

A’ + B’ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Η εκπαίδευση στην Κινητοποιητική Συνέντευξη επιτυγχάνεται με βιωματικά εργαστήρια από πιστοποιημένους εκπαιδευτές (μέλη του Διεθνούς Δικτύου Εκπαιδευτών στην Κινητοποιητική Συνέντευξη – Motivational Interviewing Network of Trainers, ΜΙΝΤ). Τα εργαστήρια αυτά επαναλαμβάνονται με κλιμακούμενο επίπεδο. Ενσωματωμένα και απαραίτητα για την εκπαίδευση είναι ασκήσεις σε ζευγάρια ή μικρές ομάδες, προσομοιώσεις, role playing, προβολή βίντεο κ.α. Η ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τον θεραπευτή στην προσέγγιση και στους χειρισμούς για την αντιμετώπιση του θεραπευόμενου. Η στάση του θεραπευτή και η δημιουργία επαφής και θεραπευτικής σχέσης με τον ασθενή υποβοηθούν την αλλαγή και αποτρέπουν άλλες διαταραχές συμπεριφοράς.

Στον Α΄ Κύκλο, η εκπαίδευση επικεντρώνεται στη θεωρία και στην αρχική βιωματική εκμάθηση των τεχνικών της μεθόδου με στόχο την κατανόηση του κορμού της Κινητοποιητικής Συνέντευξης και την εφαρμογή τους στην καθημερινότητα των επαγγελματιών υγείας.

Στον Β΄ Κύκλο, η εκπαίδευση αποσκοπεί στην εμπέδωση των βασικών γνώσεων του κύκλου Α΄ μέσω περισσοτέρων βιωματικών ασκήσεων, στην περαιτέρω εμβάθυνση στην θεωρία και στις τελευταίες εξελίξεις στην μέθοδο και σε περισσότερη πρακτική εφαρμογή.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ:
Σε συγκεκριμένες ημερομηνίες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
2 ημέρες (15 ώρες) ανά κύκλο: Σα + Κυρ 09.00 – 17.00

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
Δια ζώσης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:
10 – 15 

ΤΥΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
Ψυχοεκπαιδευτικό Εργαστήριο

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ:
Δρ. Κάκια Νικολάου
Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπεύτρια, MD, MSc, PhD.
Εκπαιδεύτρια και Αναγνωρισμένη Επιβλέπουσα στο Motivational Interviewing

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:
Η επιτυχής ολοκλήρωση και των 2 κύκλων του προγράμματος οδηγεί σε βεβαίωση παρακολούθησης και αποτελεί το πρώτο βήμα για την επίσημη πιστοποίηση στην Κινητοποιητική Συνέντευξη