ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Η Θεραπεία Ζεύγους αποτελεί μία μορφή ψυχοθεραπείας, που βοηθά τους συντρόφους στη βελτίωση και ενίσχυση της μεταξύ τους σχέσης. Αφορά στην αντιμετώπιση ενός ευρέως φάσματος προβλημάτων, όπως οι συχνοί διαπληκτισμοί, το αίσθημα αποξένωσης, ζητήματα απιστίας, σεξουαλικά προβλήματα αλλά και προβλήματα που προκύπτουν από εξωτερικούς στρεσογόνους παράγοντες. Η Θεραπεία Ζεύγους μπορεί να είναι βοηθητική σε κάθε στάδιο της σχέσης, ανεξάρτητα από την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση και το φύλο.

Στη διάρκεια της Θεραπείας Ζεύγους διερευνάται ο ρόλος του κάθε συντρόφου στη σχέση, οι μεταξύ τους ισορροπίες καθώς και οι διαφορετικές προσδοκίες του καθενός. Επίσης γίνεται συζήτηση των προσωπικών αξιών, αρχών και πεποιθήσεων και πώς αυτές μεταφράζονται στην καθημερινότητα με τον σύντροφο, ενώ διερευνώνται τρόποι εξεύρεσης και διαχείρισης του κοινού χρόνου των συντρόφων, ώστε να είναι ποιοτικός και ευχάριστος. Σημαντικό ζήτημα μπορεί να είναι η συμμετοχή στην ανατροφή των παιδιών, ζητήματα σωματικής και ψυχικής υγείας ενός εκ των δύο συντρόφων αλλά και προβλημάτων που προκύπτουν από άλλα μέλη του ευρύτερου οικογενειακού κύκλου και που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το ζευγάρι. Τέλος, προσφέρεται ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου κάθε σύντροφος μπορεί ελεύθερα να εκφράσει τις ανάγκες και τα συναισθήματά του σχετικά με τη σεξουαλική ζωή του ζευγαριού με τον σύντροφό του.

Στόχοι της θεραπείας ζεύγους

Κατανόηση

Οι θεραπευόμενοι κατανοούν καλύτερα τον εαυτό τους αλλά και τον σύντροφό τους και αναγνωρίζουν τις αιτίες συντήρησης των προβλημάτων

Έκφραση

Οι θεραπευόμενοι εκφράζουν καλύτερα συναισθήματα, προσδοκίες, επιθυμίες, φόβους, σκέψεις και αξίες σε ένα προστατευμένο περιβάλλον

Επικοινωνία

Το ζευγάρι μαθαίνει να επικοινωνεί καλύτερα χωρίς επιθετικότητα ή δυσλειτουργικές συναισθηματικές αντιδράσεις και αναφορές στο παρελθόν

Δεξιότητες

Το ζευγάρι μαθαίνει νέες δεξιότητες πρόληψης, επεξεργασίας και επίλυσης των κρίσεων που αναπόφευκτα προκύπτουν στην κοινή πορεία του ζεύγους

Αλλαγή συμπεριφοράς

Υποστηρίζεται η αναγνώριση προβληματικών συμπεριφορών και αντικατάσταση από νέες, υγιείς και λειτουργικές

Δεσμός

Υποστηρίζεται και ενισχύεται η οικειότητα, η εγγύτητα, η αγάπη και ο δεσμός του ζεύγους και βελτιώνεται η συνολική ποιότητα της σχέσης

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΩΡΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ