Γεώργιος Γαραμανίδης

Υπεύθυνος Συντονισμού και Γραμματειακής Υποστήριξης
Απόφοιτος τμήματος Πολιτικών και Δομικών Έργων

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο κ. Γαραμανίδης σπούδασε στο Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων του Τ.Ε.Ι. Σερρών. Μετά το πέρας της πρακτικής του άσκησης, εργάσθηκε για 4 έτη ως επιβλέπων μηχανικός δημοσίων και ιδιωτικών έργων σε ιδιωτική κατασκευαστική εταιρεία. Κατά τα τελευταία 12 έτη εργάστηκε ως υπεύθυνος υποδοχής, συντονισμού και εξυπηρέτησης πελατών σε ιδιωτική εταιρεία. Από το 2022 είναι μέλος της ομάδας του STRESS CENTER.