ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ

THE CHALLENGE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

THE SOLUTION

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Porro dolor, hic tempore omnis! Et, quod! Repudiandae itaque necessitatibus, facilis optio debitis incidunt, veniam placeat fuga eos molestiae culpa rem eveniet.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ:
Κάθε 2,5 μήνες

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
2,5 μήνες (10 συναντήσεις)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:
Δια ζώσης / διαδικτυακά

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ:
8 (δια ζώσης) έως και 12 (διαδικτυακά)

ΤΥΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
Ψυχοεκπαιδευτικό Εργαστήριο

ΚΟΣΤΟΣ:
500 €

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ:
Αγγελική Μοναστιρλή, Ψυχολόγος MSc, MBSR/MBCT Specialist

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:
Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος οδηγεί σε βεβαίωση παρακολούθησης και αποτελεί το πρώτο βήμα για την επίσημη πιστοποίηση δασκάλων προγραμμάτων με βάση την ενσυνειδητότητα

WHY CHOOSE US

WE PROVIDE HIGH QUALITY SERVICES

LIST ITEM ONE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

LIST ITEM TWO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmodicon

LIST ITEM THREE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

LIST ITEM ONE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod

LIST ITEM TWO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmodicon

LIST ITEM THREE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod